Divendres, setembre 22, 2023
En defensa de l’autonomia local Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Amb aquest nom tan llarg, que es resumeix com a LRSAL, és com el Govern del Partit Popular ha bastit la seva estratègia per deixar els ajuntaments sense molts dels serveis que avui presten als seus veïns...
Contra la llei de racionalització municipal Els Ajuntaments no són únicament el nivell administratiu més proper al ciutadà. Són l’administració més eficient i més democràtica, sobre la que el ciutadà pot exercir més control. En aquest sentit la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local...
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=dMx1l29SAgQ?rel=0&controls=0&showinfo=0&w=853&h=480]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tRQXrjZ-u_U?rel=0&controls=0&showinfo=0]
ERC-SAB cambia la foto que vinculaba a Mercadona con la construcción del posiblemente próximo supermercado en la entrada de SAB. En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación la formación política acusa de poca transparencia al gobierno municipal. En la misma nota ERC-SAB explica una reunión con el...
Madrid, 11 de octubre de 2013 Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Debido a sus recientes declaraciones en las que manifestaba que la crisis del cine se debía, entre otros factores a la calidad del cine español, queremos mandarle estas líneas para contarle lo que opinamos quienes...
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vrR_L5Q12vg?rel=0&controls=0&showinfo=0&w=853&h=480]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0QV_V8g33n4?rel=0&controls=0&showinfo=0]