Actualització: Fe de errates: L'adreça correcte de l'incident es Plaça Major numero 5